mini game
mini game 2

YOU LOST

FINISHED

OK

Bạn có muốn tiếp tục ko

Không

You missed:

Game HangMan

Đây là game Hang Man VN

Tuy gợi ý là tiếng Việt

Nhưng cách chơi vẫn phải ghi tiếng anh nha

Quest

TRANANHBUCU

Tắt nhạc

Please Enter text

XLỜI NÓI ĐẦU


Đây làm một mini game được xây dựng dựa theo trò hang man,...


Vì web này mới thành lập gần đây nên ko có quá nhiều câu đoán chữ và cũng do thằng đặc câu đố hơi bị ngu nên các câu gợi ý cũng hơi bị xàm


Ở ĐÂY CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ NHẠC


cre:CSS,html:Shitori